Privacy Policy

 

TEMPUR SEALY INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO IR SLAPUKŲ PRANEŠIMAS

Paskutinį kartą atnaujintas m. gegužės mėn

Ką šis pranešimas apima?

Šiame privatumo pranešime apibūdinama, kaip „Tempur Sealy“ (taip pat nurodoma kaip „Tempur Sealy“, „mes“ arba „mus“) naudos jūsų duomenis, kai naudojatės mūsų produktais, paslaugomis ir interneto svetainėmis.

Be to, jame apibūdinamos duomenų apsaugos teisės, įskaitant teisę prieštarauti dėl tam tikro „Tempur Sealy“ vykdomo tvarkymo. Daugiau informacijos apie teises ir kaip jomis pasinaudoti išdėstyta skirsnyje „Kokios mano teisės?“.

Kai rinkdami asmens duomenis manome, jog būtų naudinga pateikti aktualios ir savalaikės informacijos, jums galime suteikti papildomos informacijos.

Kokią informaciją renkame?

Kai bendraujate su mumis ir naudojatės mūsų interneto svetainėmis bei kai teikiate prašymą dėl mūsų produktų ar paslaugų arba jomis naudojatės, renkame ir tvarkome asmens duomenis. Jie apima:

 • vardą, pavardę, amžių, gimimo datą ir lytį;
 • kontaktinius duomenis, tokius kaip atsiskaitymo ir siuntimo adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris;
 • vartotojo vardą ir slaptažodį;
 • bankinę informaciją, įskaitant debeto ar kredito kortelės informaciją, banko kodą, sąskaitos numerį, operacijų informaciją, įskaitant susijusią su įsigytais produktais ar pateiktu prašymu dėl „Tempur Sealy“ finansavimo ar kito tipo mūsų siūlomo finansavimo;
 • asmenines nuostatas, pavyzdžiui, informaciją apie namų ūkį ir sprendimus dėl pirkinių;
 • informaciją apie su mumis palaikomą ryšį;
 • rinkodaros nuostatas, įskaitant bet kokius mums duotus sutikimus;
 • produktų apžvalgas ar rekomendacijas, taip pat kitą mums pateiktą turinį;
 • vietos duomenis dėl jūsų buvimo vietos, tokius kaip adresas, kuriuo prijungėte kompiuterį prie interneto, arba parduotuvė, kurioje kažką įsigyjate kortele;
 • informacija, susijusi su naršykle ar įrenginiu, kurį naudojate mūsų interneto svetainei pasiekti;
 • informacija apie interneto svetainės nuostatas.

Pagal įstatymą ir kitus reglamentus tam tikro tipo asmens duomenys priskiriami specialiajai kategorijai. Šių tipų duomenis renkame ir naudojame tik tuomet, jei to nedraudžia įstatymas. Specialiajai informacijos kategorijai priskiriamos informacijos, kurią tvarkome, pavyzdžiai: duomenys apie sveikatą, kurių prašome jūsų (jei įsigyjate produktus, kuriems aktuali informacija apie sveikatą, pvz., produktus, skirtus nugaros skausmui lengvinti), ir informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas (jei mums reikia ištirti jūsų naudojimąsi paslaugomis ar kai tai susiję su darbuotojais / prireikus patikrinti darbuotojų biografijos faktus).

Kaip naudojame šią informaciją ir koks tokio naudojimo teisinis pagrindas?

Pirmiau nurodytus asmens duomenis ir mums pateiktą informaciją naudojame toliau nurodytais tikslais.

 • Vykdydami sutartį ar norėdami imtis su sutartimi susijusių veiksmų: tai aktualu, kai kreipiatės dėl vieno iš mūsų finansinių produktų ar paslaugų. Tai apima:
  • mokėjimų priėmimą ir tvarkymą;
  • ryšio su jumis palaikymą ir klientų aptarnavimo paslaugų teikimą;
  • pasirūpinimą produktų, paslaugų ar prizų pristatymu ar kitokiu pateikimu;
  • mūsų lojalumo programų administravimą;
  • mūsų ryšio su jumis tvarkymą;
  • garantijos vykdymą.
 • Kai reikalinga „Tempur Sealy“ teisėtiems interesams įgyvendinti (kaip išvardyta toliau) ir kai mūsų interesai nepažeidžia jūsų duomenų apsaugos teisių:
  • prašomų produktų ir paslaugų teikimui ir atsakymui į visas pastabas ir skundus, kuriuos mums galite atsiųsti. Tai atlikdami galime tvarkyti asmens duomenis, susijusius su jūsų išlaikytiniais, šeima ir partneriu (kurį mums nurodote);
  • internetinių registruotų paskyrų kūrimo palengvinimui ir apsaugai;
  • mūsų paslaugų reklamai klientams ir galimiems klientams, pateikiant naujienas ir atnaujinimus, taip pat rengiant ir administruojant renginius;
  • interneto svetainių ir interneto paslaugų naudojimo stebėjimui ir informacijos naudojimui, kad būtų lengviau stebėti, tobulinti ir apsaugoti mūsų produktus, turinį, paslaugas ir interneto svetaines (pasiekiamas prisijungus ir neprisijungus);
  • mūsų interneto svetainės, produktų ar paslaugų pritaikymui asmeniškai jums;
  • visų iš jūsų ar kitų gautų skundų dėl mūsų paslaugų, produktų ar interneto svetainių tyrimui;
  • efektyviam ir tinkamam veiklos vykdymui. Tai apima finansinės padėties valdymą, verslo galimybes, planavimą, ryšius, bendrovės valdymą ir auditą;
  • klientų paskyrų stebėjimui, norint pagal taikomą įstatymą nustatyti, neleisti, ištirti ir (arba) pranešti apie sukčiavimą, terorizmą, klaidingos informacijos pateikimą, saugos incidentus ar nusikaltimus;
  • darbo būdo su kitomis bendrovėmis, kurios teikia paslaugas mums ir mūsų klientams, valdymui;
  • teisinių reikalavimų ir atitikties atveju – reguliavimo ir tyrimo tikslais;
  • skambučių įrašymui, kai skambinama mūsų skambučių centrui (visada nurodome, kad pokalbis įrašomas);
  • prašymams, kuriuos pateikiate kreipdamiesi dėl darbo arba informacijos, kurią gauname iš jus rekomendavusių asmenų ar ankstesnių darbdavių.
 • Kai mums duodate sutikimą:
  • el. paštu ir (arba) SMS jums siųsime tiesioginę rinkodaros informaciją dėl mūsų produktų ir paslaugų;
  • patalpinsime slapukus ir naudosime panašias technologijas pagal mūsų slapukų politiką (toliau) bei informaciją, kuri pateikiama, kai tos technologijos yra naudojamos;
  • kitais atvejais, kai prašome jūsų sutikimo, naudosime duomenis tikslu, kurį tuo metu paaiškiname.
 • Įstatyme numatytais tikslais:
 • kai vykdomos klientų, galimų klientų ir kitų trečiųjų šalių patikros, siekiant laikytis mūsų teisinių, reguliavimo ir profesionalių įsipareigojimų;
  • atsakant į vyriausybės ar tyrimą vykdančių teisėsaugos institucijų prašymus.

Atlikome pusiausvyros tyrimus, susijusius su visų duomenų tvarkymu, kurį atliekame pirmiau apibūdintų teisėtų interesų labui. Informacijos apie bet kuriuos pusiausvyros tyrimus galite gauti susisiekdami su mumis pagal toliau pateiktą informaciją.

Negalėsime suteikti prašomų produktų ar kitų paslaugų, jei mums nepateiksite visų aktualių asmens duomenų. Tam tikrą informaciją, pvz., informaciją, kurią pateikiate, kad galėtume siųsti rinkodaros informaciją, pateikti nėra privaloma.

Automatinis sprendimų priėmimas

Vykdydami tam tikras pirmiau nurodytas funkcijas pasikliauname technologija, priimančia automatinius sprendimus pagal kaip aktualius nustatytus kriterijus ir informaciją, kurią renkame apie jus arba konkrečią operaciją. Tai apima kredito ir sukčiavimo patikrinimus. Paprastai savo programinę įrangą tikriname, kad pagerintume šių sprendimų tikslumą ir išvengtume nenorimų išankstinių nuostatų. Tie sprendimai jums gali turėti reikšmingo poveikio, pavyzdžiui:

 • Prieigos prie mūsų paslaugų uždraudimas, kai nustatome, kad yra didelė tikimybė, jog paslaugos teikimas jums priverstų pažeisti reguliavimo reikalavimus.
 • Operacijų atšaukimas, kai nustatome, kad yra didelė tikimybė, jog operacija yra nesąžininga (pavyzdžiui, kadangi mokėjimas atliekamas iš vietos, kuri nesutampa su mūsų turimais galutinio kliento įrašais), arba kai mokėtojas neturi pakankamai lėšų išlaidoms padengti.
 • Paslaugos atšaukimas, kai nustatome, kad paslauga naudojama pažeidžiant mūsų nuostatas. Pavyzdžiui, analizuojame operacijas automatiškai ir įvertiname, ar bet kuri vykdoma veikla gali būti priskiriama mūsų ribojamos veiklos sąrašui.

Su kuo dalysimės šiais duomenimis?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi ir pasiekiami mūsų ir trečiųjų šalių, su kuriomis jais dalijamės, ne Europos Ekonominės Erdvės („EEE“) jurisdikcijose.

Asmens duomenimis dalysimės su kitais „Tempur Sealy Group“ nariais, siekdami administruoti ir valdyti grupės funkcijas, įskaitant mūsų produktų ir paslaugų teikimą jums.

Jūsų asmens duomenys bus perduoti į „Tempur Sealy Group“ pavaldžiąsias bendroves ir paslaugų teikėjams šiose ne EEE šalyse:

 • Jungtinės Amerikos Valstijos;

 

Kai duomenis perduodame „Tempur Sealy Group“ viduje, naudojame vidinę bendrovės sutartį, apimančią Europos Komisijos patvirtintus standartinius sutarčių punktus. Kai duomenis perduodame už „Tempur Sealy Group“ ribų esančioms organizacijoms, perdavimui apsaugoti naudojame Europos Komisijos patvirtintus standartinius sutarčių punktus, išskyrus atvejus, kai asmens duomenys perduodami šaliai, kuri įgyvendinusi privalomas bendras taisykles ar naudoja ES-JAV privatumo skydą, – pastaruoju atveju galime pasikliauti vienu iš tų mechanizmų perdavimui apsaugoti.

Be to, jūsų asmens duomenimis bus dalinamasi su patikimomis trečiosiomis šalimis, tokiomis kaip finansų ar kitokie patarėjai, konsultantai ir kiti profesionalūs ekspertai.

Asmens duomenimis dalysimės su bendrovėmis, kurios teikia paslaugas „Tempur Sealy“ pagal sutartį. Tokios trečiosios šalys apima užsakymų vykdymo paslaugų, interneto svetainių ir IT prieglobos, pagalbos tarnybų, priežiūros, skambučių centrų operacijų, rinkodaros tyrimų ir analizės bei kredito kortelių mokėjimų paslaugas.

Jūsų asmens duomenimis bus dalinamasi su vyriausybinėmis įstaigomis ir (arba) teisėsaugos institucijomis bei kredito informacijos ir sukčiavimo prevencijos institucijomis, jei to reikia pirmiau nurodytais tikslais, reikalaujama pagal įstatymą arba norint apsaugoti mūsų teisėtus interesus vykdant taikomus įstatymus.

Pardavus verslą arba jį prijungus prie kitos bendrovės, informacija bus atskleista mūsų patarėjams bei bet kuriam būsimo pirkėjo patarėjui ir bus perduota naujiems bendrovės savininkams.


Kokios mano teisės?

Turite teisę prašyti „Tempur Sealy“ pateikti asmens duomenų kopiją, kad galėtumėte ištaisyti, panaikinti arba apriboti duomenų tvarkymą, taip pat gauti pateiktus duomenis struktūrizuotu, elektroniniu formatu ir mūsų prašyti šiuos asmens duomenis perduoti į kitas organizacijas. Be to, galite turėti teisę tam tikromis aplinkybėmis prieštarauti dėl tvarkymo.

Kai prašėme jūsų sutikimo, jį bet kada galite panaikinti. Jei paprašysite panaikinti sutikimą dėl „Tempur Sealy“ vykdomo asmens duomenų tvarkymo, tai neturės poveikio tuo metu jau atliktam tvarkymui. Be to, galite bet kada mūsų prašyti nesiųsti ar nevykdyti profiliavimo tiesioginės rinkodaros tikslu.

Pavyzdžiui, tos teisės gali būti ribojamos, jei vykdant prašymą būtų atskleisti kito asmens duomenys, kai būtų pažeistos trečiosios šalies teisės (įskaitant mūsų teises) arba kai prašote panaikinti informaciją, kurią pagal įstatymą turime saugoti ar esant įtikinamų teisėtų interesų ją saugoti. Aktualios išlygos yra nurodytos BDAR ir 2018 m. Duomenų apsaugos akte. Informuosime apie aktualias išlygas, kuriomis vadovaujamės, kai atsakome į jūsų pateiktą prašymą.

Jei norite pasinaudoti tomis teisėmis, susisiekite su mumis, kaip nurodyta toliau.

Jei turite neišspręstų nuogąstavimų, turite teisę skųstis ES duomenų apsaugos institucijai vietoje, kurioje gyvenate, dirbate ar kur manote, kad galėjo būti padarytas pažeidimas.

Slapukų politika

Slapukai ir panašios technologijos

Kas tai yra?

Slapukai – tai mažos informacijos dalys, kurias žiniatinklio serveris siunčia į žiniatinklio naršyklę. Jie leidžia serveriui unikaliu būdu identifikuoti naršyklę kiekviename puslapyje.  Be to, naudojamos kitos į slapukus panašios stebėjimo technologijos.  Tai gali būti pikselių žymos ir stebėjimo URL. Visos šios technologijos šioje politikoje drauge vadinamos „Slapukais“.

Kaip naudojame slapukus?

Mūsų interneto svetainėje naudojamų slapukų tipai ir tikslai, kuriais jie naudojami, išdėstyti toliau.

 • Griežtai būtini slapukai. Tie slapukai būtini, kad galėtumėte naršyti mūsų interneto svetainėje ir naudoti jos ypatybes, tokias kaip prieiga prie saugių mūsų svetainės sričių. Be šių slapukų nebus galima suteikti jokių paslaugų, kurias norite pasiekti mūsų interneto svetainėje.
 • Analitiniai / našumo slapukai. Tie slapukai renka informaciją apie tai, kaip jūs ir kiti lankytojai naudojasi mūsų svetaine, pavyzdžiui, kuriuose puslapiuose dažniausiai lankotės, ir ar interneto puslapiuose pateikiami klaidų pranešimai. Slapukų surinktus duomenis naudojame, norėdami išbandyti dizainą ir užtikrinti nuoseklią išvaizdą ir pojūtį jums lankantis interneto svetainėje.  Visa slapukų surinkta informacija saugoma bendrai. Ji naudojama tik norint patobulinti, kaip veikia interneto svetainė.
  • Pavyzdžiui, naudojame „Google Analytics“, norėdami anonimiškai stebėti interneto svetainės naudojimą ir aktyvumą joje. „Google Analytics“ yra interneto analizės paslauga, teikiama „Google, Inc.“ („Google“). „Google Analytics“ naudoja slapukus, kurie yra kompiuteryje patalpinami teksto failai, padedantys interneto svetainei analizuoti, kaip naudotojai naudoja svetainę. Slapuko apie naudojimąsi interneto svetaine sugeneruota informacija (įskaitant IP adresą) bus perduodama ir saugoma „Google“ serveriuose Jungtinėse Amerikos Valstijose. Kai suaktyvinta IP anonimizavimo funkcija, „Google“ sutrumpins / anonimizuos Europos Sąjungos šalių narių ir kitų sutarties šalių Europos Ekonominėje Erdvėje IP adreso paskutinį oktetą. Tik išskirtiniais atvejais siunčiamas visas IP adresas, kurį sutrumpina JAV esantys „Google“ serveriai. „Google“ naudos informaciją interneto svetainės teikėjo vardu, kad įvertintų naudojimąsi interneto svetaine, jos valdytojams užpildytų ataskaitas apie aktyvumą interneto svetainėje ir interneto svetainės teikėjui suteiktų kitas su aktyvumu interneto svetainėje ir interneto naudojimu susijusias paslaugas. „Google“ nesusies IP adreso su kitais „Google“ saugomais duomenimis. Parinkdami atitinkamas naršyklės nuostatas, galite atsisakyti naudoti slapukus. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad tai padarę galėsite naudotis ne visomis šios interneto svetainės funkcinėmis ypatybėmis. Be to, galite neleisti „Google“ rinkti ir naudoti duomenis (slapukus ir IP adresą), atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį, kurį rasite https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
  • „Google Analytics“ naudojimo galite atsisakyti spustelėdami šią nuorodą. Kompiuteryje bus nustatytas atsisakymo slapukas, neleidžiantis ateityje rinkti duomenis, kai lankotės šioje interneto svetainėje:

<a href=“javascript:gaOptout()“>Išjungti „Google Analytics“</a>

 • Funkciniai slapukai. Šie slapukai leidžia svetainei įsiminti pasirinkimus (tokius kaip vartotojo vardas, kalba ar buvimo vietos regionas) ir pateikti patobulintų, labiau suasmenintų ypatybių. Be to, tuos slapukus galima naudoti, kad būtų įrašyti teksto dydžio, šriftų ir kitų interneto puslapių dalių, kurias galite pritaikyti asmeniškai, pakeitimai. Jie gali būti naudojami ir paslaugoms, kurių prašėte, teikti, pvz., vaizdo įrašo peržiūrai ar komentavimui. Tuos slapukus galima naudoti ir norit leisti veikti pasirenkamajai paslaugai, pvz., kad būtų galima pasiūlyti tiesioginio pokalbio seansą.  Tų slapukų renkama informacija gali būti anonimizuojama, jie negali sekti naršymo veiksmų kitose interneto svetainėse.
 • Tiksliniai slapukai. Tie slapukai naudojami, siekiant pateikti jums ir jūsų interesams aktualesnę reklamą. Jie naudojami norint riboti reklamos parodymų skaičių ir norint padėti įvertinti reklamos kampanijos efektyvumą. Šie slapukai naudojami tik su jūsų sutikimu. Sutikimą galite duoti užverdami interneto svetainės nukreipimo puslapyje rodomą slapukų juostą arba naršydami interneto svetainėje (ne slapukų juostoje) ir spustelėdami bet kurį jos elementą. Atkreipkite dėmesį, kad jūsų sutikimą stebime naudodami techninį slapuką; todėl, jei panaikinsite įrenginiuose saugomus slapukus, slapukų juosta bus parodyta dar kartą. Paprastai juos interneto svetainės operatoriaus leidimu patalpina reklamos tinklai. Jie įsimena, kad lankėtės interneto svetainėje, o šia informacija yra dalinamasi su kitomis organizacijomis, pvz., reklamdaviais. Gana dažnai tiksliniai ar reklamos slapukai bus susieti su kitos organizacijos teikiama svetainės funkcine ypatybe.
 • Socialinės medijos slapukai. Tie slapukai leidžia dalytis informacija apie veiksmus svetainėje ir socialinėje medijoje, pvz., „Facebook“ ir „Twitter“. Tų slapukų nekontroliuojame.  Norėdami sužinoti, kaip tie slapukai veikia, žr. atitinkamą privatumo politiką,
 • Pikselių žymos. Taip pat vadinamos skaidriu GIF arba žiniatinklio indikatoriumi. Tai nematomos žymos, talpinamos tam tikrose svetainėse vietose (ne jūsų kompiuteryje). Prisijungus prie tų puslapių, pikselių žymos parengia bendrąjį tam apsilankymui skirtą pranešimą. Paprastai jos veikia kartu su slapukais ir registruoja, kada tam tikras įrenginys lankosi konkrečiame puslapyje. Išjungus slapukus, pikselio žyma paprasčiausiai nustatys, jog tai anonimiškas apsilankymas svetainėje.
 • Stebėjimo URL. Naudojami norint nustatyti, iš kurios nukreipiančios interneto svetainės lankytojas yra.

Jei nenorite leisti naudoti kokius nors slapukus arba norite leisti naudoti tik kai kuriuos iš jų, žr. naršyklės nuostatas. Be to, pasinaudodami naršyklės nuostatomis galite bet kada panaikinti sutikimą dėl slapukų naudojimo ir panaikinti jau nustatytus slapukus. Atkreipkite dėmesį, kad panaikinus slapukus ar išjungus slapukų naudojimą ateityje, nebus galima pasiekti tam tikrų mūsų svetainės sričių ar ypatybių.

Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, apsilankykite adresu www.allaboutcookies.org arba žr. www.youronlinechoices.eu, kur pateikiama papildomos informacijos apie vartotojų elgsena grindžiamą reklamą ir privatumą internete.

Kaip ilgai saugosite mano duomenis?

Paskyros registracijos duomenis tvarkome veikiant paskyrai arba aktyviai naudojantis mūsų svetainėmis, tačiau ne ilgiau kaip šešis metus po naudojimosi pabaigos datos.

Kai asmens duomenis tvarkome vykdydami sutartį arba konkursą ar apklausą, juos saugome šešis metus nuo paskutinio mūsų ir jūsų ryšio.

Kai duomenis tvarkome rinkodaros tikslais arba turėdami jūsų sutikimą, tai darome tol, kol paprašote to nedaryti ir trumpą laikotarpį po to (kad galėtume įvykdyti jūsų prašymus). Be to, saugome įrašus apie tai, kad mūsų paprašėte nesiųsti tiesioginės rinkodaros pranešimų arba tvarkyti duomenis, kad galėtume ateityje laikytis jūsų prašymo.

Šios privatumo politikos atnaujinimai

Ši privatumo politika gali būti periodiškai atnaujinta. Atitinkamai pakeisime šio privatumo pranešimo pradžioje matomą datą. Kai kuriais atvejais galime teikti patarimų dėl konkrečių duomenų tvarkymo veiksmų ar informuoti apie reikšmingus šio privatumo pranešimo pokyčius, kaip to reikalaujama pagal taikomą įstatymą.

Susisiekite su mumis

Tikimės, kad galėsime atsakyti į užklausas dėl to, kaip tvarkome jūsų duomenis. Jei turite kokių nors nuogąstavimų, kaip tvarkome jūsų duomenis, nedvejodami kreipkitės į duomenų apsaugos vadybininkas – kontaktinė informacija dataprotection@tempursealy.com.

 

Jūsų informacijos duomenų valdytojas yra „Dan-Foam ApS“, įregistruotas Danija, bendrovės kodas 24209709, registruotosios buveinės adresas Dan-Foam ApS, Holmelund 43, DK-5560 Aarup, Denmark.